UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL (I) TA. 2016/2017
HARI/JAM KODE SKS MATA KULIAH DOSEN KLS PENGAWAS UAS RUANG
Selasa 29-11-2016
08.30-10.00 AKDK1101 2 Pengantar Pendidikan Mirnawati, M.Pd A2 Mirnawati, M.Pd Ruang Terbuka 1
Drs. H. Hamsi Mansur, M.M.Pd B2 Eviani Damastuti, M.Pd Ruang Terbuka 2
Mirnawati, M.Pd C2 Akhmad Muhiddin, S.E. AULA KHD
Drs. H. Hamsi Mansur, M.M.Pd D2 M. Ainurrahimi, A.Md
10.10-11.40 AMKU112 2 Pendidikan Pancasila Drs. Sabran K., SH., MH. A2 Tenty Jahrina Ramli, S.Pd Ruang Terbuka 1
B2 Umi Risia, S.Pd Ruang Terbuka 2
Dr. H. Sarbaini, M.Pd C2 Akhmad Muhiddin, S.E. AULA KHD
D2 M. Ainurrahimi, A.Md
11.50-13.00 ISOMA
13.00-14.30 ABKF1102 4 Pendidikan ABK Imam Yuwono, M.Pd A2 Fatimatuz Zahro, M.Pd Ruang Terbuka 1
Agus Pratomo Andi W., M.Pd B2 Agus Pratomo Andi W., M.Pd Ruang Terbuka 2
Dewi Ratih Rapisa, M.Pd C2 Dewi Ratih Rapisa, M.Pd AULA KHD
Utomo, M.Pd D2 Utomo, M.Pd
14.40-16.10 AMKU111 3 Pendidikan Agama Hadiawati Rahmi, S.Ag A2 Akhmad Muhiddin, S.E. Ruang Terbuka 1
Dra. Hj. Rafiah Gazali, M.Ag B2 Tenty Jahrina Ramli, S.Pd Ruang Terbuka 2
Hadiawati Rahmi, S.Ag C2 Fatimatuz Zahro, M.Pd AULA KHD
Dra. Hj. Rafiah Gazali, M.Ag D2 M. Ainurrahimi, A.Md
Rabu, 30-11-2016
08.30-10.00 ABKF1101 2 Psikologi Perkembangan Fatimatuz Zahro, M.Pd A2 Fatimatuz Zahro, M.Pd AULA KHD
Hayatun Thaibah, M.Psi Psikolog B2 Tenty Jahrina Ramli, S.Pd
Eviani Damastuti, M.Pd C2 Eviani Damastuti, M.Pd Ruang Terbuka 1
Hayatun Thaibah, M.Psi Psikolog D2 Hayatun Thaibah, M.Psi Psikolog Ruang Terbuka 2
10.10-11.40 AMKU117 3 Ilmu Alamiah Dasar Drs. H. Muchyar, M.P. A2 Drs. H. Muchyar, M.P. AULA KHD
B2 Akhmad Muhiddin, S.E.
Drs. Zainuddin, M.Pd C2 Fatimatuz Zahro, M.Pd Ruang Terbuka 1
D2 Eviani Damastuti, M.Pd Ruang Terbuka 2
11.50-13.00 ISOMA
13.00-14.30 AMKU114 3 Bahasa Indonesia Rusma Noortyani, M.Pd A2 Rusma Noortyani, M.Pd AULA KHD
B2 Umi Risia, S.Pd
Dr. Hj. Zakiah, M.Pd C2 Dr. Hj. Zakiah, M.Pd Ruang Terbuka 1
D2 Tenty Jahrina Ramli, S.Pd Ruang Terbuka 2
Jumlah SKS 19
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL (VII) TA. 2016/2017
HARI/JAM KODE SKS MATA KULIAH DOSEN KLS PENGAWAS UAS RUANG
Jumat, 09-12-2016
08.30-10.00 AMPF1703 2 Pengembangan Kesadaran & Partisipasi Masyarakat Imam Yuwono, M.Pd A2 M. Ainurrahimi, A.Md Fuad Hasan
B2 Eviani Damastuti, M.Pd KH. Ahmad Dahlan
Utomo, M.Pd C2 Agus Pratomo Andi W., M.Pd AULA KHD
D2 Utomo, M.Pd
Agus Pratomo Andi W., M.Pd E2
F2 Mirnawati, M.Pd RA. Kartini
Utomo, M.Pd G2 Fatimatuz Zahro, M.Pd Ruang Terbuka 1
H2 Norzaeni Ruang Terbuka 2
10.10-11.40 AMPF1705 2 Bimbingan Karir ABK Agus Pratomo Andi W., M.Pd A2 Eviani Damastuti, M.Pd Fuad Hasan
B2 Agus Pratomo Andi W., M.Pd KH. Ahmad Dahlan
Hayatun Thaibah, M.Psi Psikolog C2 Hayatun Thaibah, M.Psi Psikolog AULA KHD
D2 Akhmad Muhiddin, S.E.
Drs. Sabran K., SH, MH. E2
F2 Fatimatuz Zahro, M.Pd RA. Kartini
Siti Jaleha, M.Pd G2 Tenty Jahrina Ramli, S.Pd Ruang Terbuka 1
H2 Mirnawati, M.Pd Ruang Terbuka 2
11.50-13.30 SOLAT JUMAT & MAKAN SIANG
13.30-15.00 AMPF1704 2 Pendidikan Keterampilan Fauzul Adhim, M.Pd A2 Fauzul Adhim, M.Pd Fuad Hasan
B2 Hayatun Thaibah, M.Psi Psikolog KH. Ahmad Dahlan
Machmud Fauzi, M.Pd C2 Machmud Fauzi, M.Pd AULA KHD
Jiyanto, M.Pd D2 Jiyanto, M.Pd
Sri Rahayu, S.Pd E2
Septi Aryanti, M.Pd F2 Umi Risia, S.Pd RA. Kartini
Sihadi, M.Pd G2 Sihadi, M.Pd Ruang Terbuka 1
Hasanudin, M.Pd H2 Akhmad Muhiddin, S.E. Ruang Terbuka 2
Sabtu, 10-12-2016
08.30-10.00 AMPF1701 2 Seminar Pendidikan Drs. H. Hamsi Mansur, M.M.Pd A2 Fatimatuz Zahro, M.Pd Fuad Hasan
Mirnawati, M.Pd B2 Mirnawati, M.Pd KH. Ahmad Dahlan
Drs. H. Hamsi Mansur, M.M.Pd C2 Eviani Damastuti, M.Pd RA. Kartini
Mirnawati, M.Pd D2 Akhmad Muhiddin, S.E. Ruang Terbuka 1
Hayatun Thaibah, M.Psi Psikolog E2 Halwa Hasnia Noor Ruang Terbuka 2
F2 M. Ainurrahimi, A.Md AULA KHD
Imam Yuwono, M.Pd G2 Hayatun Thaibah, M.Psi Psikolog
H2
10.10-11.40 AMPF1706 2 Pendidikan Keluarga ABK Dewi Ratih Rapisa, M.Pd A2 Tenty Jahrina Ramli, S.Pd Fuad Hasan
B2 Dewi Ratih Rapisa, M.Pd KH. Ahmad Dahlan
Fatimatuz Zahro, M.Pd C2 Fatimatuz Zahro, M.Pd RA. Kartini
D2 Mirnawati, M.Pd Ruang Terbuka 1
Eviani Damastuti, M.Pd E2 Eviani Damastuti, M.Pd Ruang Terbuka 2
F2 Hayatun Thaibah, M.Psi Psikolog AULA KHD
Murniyanti Ismail, M.Pd G2 Murniyanti Ismail, M.Pd
H2
11.50-13.00 ISOMA
13.00-14.30 AMPF1702 3 Praktek Pengajaran di Sekolah TIM PLB A2 Imam Yuwono, M.Pd Fuad Hasan
B2 Agus Pratomo Andi W., M.Pd KH. Ahmad Dahlan
C2 Utomo, M.Pd RA. Kartini
D2 Dewi Ratih Rapisa, M.Pd Ruang Terbuka 1
E2 Mirnawati, M.Pd Ruang Terbuka 2
F2 Eviani Damastuti, M.Pd AULA KHD
G2 Fatimatuz Zahro, M.Pd
H2 Murniyanti Ismail, M.Pd
Jumlah SKS 13
Banjarmasin, 17 November 2016
Ketua Prodi Pendidikan Luar Biasa,
Imam Yuwono, M.Pd
NIP. 19660803 199103 1 014

silahkah Downlod klikĀ jadwal-uas-sem-1-7